Opleidings- en Pedagogisch Beleidsadvies Voor De Kinderopvang

Klik hier

Ben je werkzaam in de kinderopvang en ben je verantwoordelijk voor het oplossen van opleidings- en pedagogisch beleidsvraagstukken? Zoals het opleidingsbeleid, het pedagogisch beleid of de implementatie van de Wet IKK? Impact kan je ondersteunen met praktische adviezen.

Je kunt erop vertrouwen dat de adviezen die we je geven actueel en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Om dat te waarborgen werken we nauw samen met hogescholen, universiteiten en maatschappelijke organisaties in de jeugdzorg. Klik op één van de vlakken voor meer informatie over onze adviesdiensten, of neem direct contact met ons op om jouw adviesvraag voor te leggen. We helpen je graag.