disclaimer website

De informatie op www.impacttrainingenadvies.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Impact training en advies (afdeling klantenservice) [hierna Impact] en moederbedrijf Impuls (afdeling Communicatie). Impact en Impuls besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.impacttrainingenadvies.nl Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze sites verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Impact en/of Impuls kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.impacttrainingenadvies.nl. Het is mogelijk dat via de internetsites van Impact of Impulstoegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Impact en/of Impuls kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

disclaimer externe e-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Impact en/of Impuls staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

copyright

Impact en Impuls behouden het auteursrecht van de informatie op de website, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de sites van Impuls mag zonder schriftelijke toestemming van Impact of Impuls openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

 

contact met Impact

Herengracht 450 – 454 (op afspraak)

1017 CA Amsterdam

Telefoon 088 28 27 020

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam